Úvodem

Když jsem v roce 1965 poprvé navštívil Pompeje, netušil jsem, že se stanou mým osudem. Procestoval jsem tehdy větší část Itálie a některé památky mě oslnily mnohem více. Ale Pompeje se mi vryly do duše a prostoupily celým tělem.

Procházet se po dlážděných ulicích, po kterých se procházeli Pompejané před 2 000 lety, dotýkat se věcí, kterých se dotýkali lidé před 2 000 lety a napít se z kašny, z které lidé pili před 2 000 lety, to je úžasný pocit.

Tyto vzrušující pocity ve mně vyvolávaly otázky, jak žili tito lidé, jak dokázali vybudovat síť přímých a téměř pravoúhlých ulic, jak mohli postavit amfiteátr, do něhož se vešlo celé město? Jak mohli vybudovat mnohakilometrovou vodovodní síť, jakým způsobem fungovalo jejich ústřední topení atd. Tak, jak jsem na jedny otázka nacházel odpověď, tak se vymořovaly další.

Po letech studia materiálu o Pompejích a po jejich dalších návštěvách začaly postupně poznámky, zápisky a dokumentární materiál neúměrně narůstat. Při třídění tohoto materiálu mě poprvé napadlo, že by to vydalo na celou knihu.

Vzhledem k tomu že to, co jsem poznal o životě Pompejanů a protože v Čechách původní kniha zabývající se Pompejemi ve větším rozsahu nevyšla, začal jsem o napsání knihy uvažovat vážně. Tehdy jsem neměl ani tušení, jak strastiplná a trnitá to bude cesta.

Dnes už je kniha (POMPEJE - život ve stínu Vesuvu) na světě a celé martyrium budiž zapomenuto. Pro příznivce Internetu jsem se rozhodl postupně uvádět na tomto webu zkrácený výtah z této knihy. Rovněž většina zde uvedených náhledů obrázků je odtamtud.

Z pochopitelných důvodů zde nelze uvést text v plném znění a obrázky v plné velikosti. I tak však uvedený text i obrázky podléhají autorskému zákonu a není dovoleno jedno ani druhé bez písemného souhlasu autora jakýmkoliv způsobem rozmnožovat, kopírovat, tisknout atd. Soudný návštěvník těchto stránek to zajisté pochopí.

OBSAH | PLINIOVY DOPISY TACITOVI

Copyright © Josef Fryš, 2000